Mijn top 3 strategische employer brand initiatieven voor nu
Employer Branding
Marcel van der Meer
Employer Branding
06/29/2020
3 min
0

Mijn top 3 strategische employer brand initiatieven voor nu

06/29/2020
3 min
0

Ik kreeg een leuke vraag van mijn vriend Brett Minchington, die elk jaar wereld World Employer Branding Day (WEBD) organiseert. Dit jaar voor de vijfde keer: Lissabon, 4-6 november. Een jaarlijks hoogtepunt voor m’n vak en het ontmoeten van vakvrienden.

Deze vreemde periode levert een ongekende hefboom voor verandering (‘never waste a good crisis’). Er zijn 3 belangrijke aspecten van het bouwen aan een sterk werkgeversmerk, waarvoor ik dit unieke momentum in de tijd graag verder zou willen benutten!

Vasthouden van het bewustzijn van leiders voor hun rol in het humaniseren van werk

Een van de bijzondere spin offs, vooral ook in het begin, was het diepe besef van aandacht en zorg voor medewerkers. We leefden met elkaar mee, en namen de tijd om als eerste te vragen ‘hoe gaat het eigenlijk met je? Mooie voorbeelden als Rogier van Boxtel (CEO NS) die elke dag tijd nam om dwars door het bedrijf heen, mensen te bellen met die ene vraag: hoe gaat het met je? Ineens werd het wel nuttig en noodzakelijk om elkaar in een ‘weekstart’ of andere online meetings beter dan ooit  te informeren waar we mee bezig waren en plannen uit te wisselen. Alles bedoeld om in de nieuwe ‘ afstand-economie’ toch te verbinden en betrokkenheid te behouden. 

Meer dan ooit werd inzet van mensen ook gewaardeerd. Niet alleen vanuit leiders en managers, met leuke kadoos, borrelpakketten of DJ nights. Maar ook kwam maatschappelijke waardering op gang  voor ‘onze’ vitale beroepsgroepen als zorg, post/pakketbezorgers, of de medewerker in de supermarkt. Ongewoon? Of eigenlijk heel gewoon? 

‘Care to dare’ is het mantra van nu. Het is nodig dat mensen zich ‘thuis’voelen, veilig en gewaardeerd. Daarmee kunnen ze immers in een dynamische buitenwereld met lef ondernemen en initiatieven nemen die nodig zijn me te bewegen in deze tijd. Het is goed een strategische dialoog te openen over hoe we in organisaties deze (hervonden) empathie, de dialoog van persoonlijk aandacht en waardering kunnen vastzetten als een solide fundament voor veel meer mensgericht en verbonden werkgeverschap.

Echt innoveren (technisch/sociaal) voor ‘het nieuwste werken’ 

Nu we door thuiswerken een heel belangrijk deel van de fysieke werkomgeving missen, wordt het moeilijk de emotionele verbinding met collega’s en werkgever te blijven onderhouden. Het leuke van elkaar ontmoeten bij de koffieautomaat, even hangen aan een bureau, lunchtijd, wat creatief sparren  of (gelukkig lag dat ook stil ) een filosofisch goed gesprek over de winst van je favoriete club: fundamentele sociale ‘weefdraden’ voor hechte teams. 

In een sterk artikel ‘ the new workday’ (Wundermanthompson) een aantal mooie observaties. Veel bedrijven zullen het remote work blijvend omarmen en ‘Digital by default’ neerzetten ten opzichte van de kantoorgerichtheid. Die wereld verandert in snel tempo. Niet alleen door afstandsregels, maar vooral door herbezinning van de betekenis van de kantooromgeving voor werk en merk. Hoe kunnen we door innovatieve en creatieve oplossingen zowel de digitale werkbeleving (tooling technisch en sociaal optimaal leren gebruiken, e.a) als ook de nieuwe fysieke werkplek beter maken? Kantoren worden nog meer ontmoetingsplekken, huiskamers van de organisatie, bomvol symboliek, inspiratie, merk-beleving: meer bijzonder, minder functioneel. De kracht van zo’n symbolische plek kan wat mij betreft niet onderschat worden (ik zit, terwijl ik dit schrijf, op ons balkon in het fenomenale “ HetIndustrieGebouw’ in Rotterdam, en is echt onderdeel van mijn eigen werkmerk ClubgeistBVH.) Naast collega’s ontmoeten, is die nieuwe werkplek autonoom ook een plaats waar je graag wilt zijn en gezien wilt worden. 

Er ligt dus een enorme uitdaging voor om thuiswerken en kantoorwerk in een optimale mix te laten samenwerken voor de beste ‘ employee experience’ en prestaties! We zoeken de optimale nieuwe hybride online/offline omgeving die mensen elk moment het beste faciliteert én inspireert om te verbinden, te leren en presteren, verantwoordelijk te nemen en van betekenis te kunnen zijn. En daarmee gelukkig in hun werk, en verbonden met hun merk. 

Leiderschapsontwikkeling voor iedereen.

Het fundament om in een VUCA (volatile, uncertain, complex, ambiguous) wereld vitaal mee te werken en leven ligt in zelfkennis en zelf-leiderschap. Wanneer je weet wat jouw basis is, wie je bent, waar je goed (en niet goed) in bent, dan ben je in staat om jezelf serieus te nemen en de beste plek te kiezen om te werken. Om verantwoordelijkheid te kunnen nemen voor de rol die je kiest. Je eigen leven te leiden in plaats van het leven dat anderen voor je uitdenken. 

Het is de kunst voor elke sterke onderneming om elk talent in te zetten daar waar het tot bloei komt, presteert en verantwoordelijkheid wil nemen. Al een organisatie die krachten weet te benutten, wordt je onverslaanbaar. 

Juist nu, waar werken op afstand de nieuwe norm wordt, is het vitaal talent te helpen zichzelf beter te kennen, en samen die plek te vinden waar ze eigenaarschap kunnen- en willen nemen. In remote werken wil/kun je niet controleren, bijsturen; je moet vertrouwen op ieders verantwoordelijkheid. Het versterken van zelfkennis is de bron voor het versterken van verantwoordelijkheid. In die nieuwe hybride aan-/afwezigheidscultuur is het daarnaast belangrijker dan ooit om extreme helderheid te scheppen over wat de bedoeling is. Het merk (missie, waarden, ambities) is meer dan ooit hét kompas voor ‘cultuurgestuurde’ ondernemingen. 

Als mensen een scherper beeld hebben van wie ze zijn, wordt het ook belangrijker dat organisaties zich uitspreken. Het werkgeversmerk is het corporate merk, en met een krachtig verhaal over wat de organisatie bijzonder maakt, kunnen mensen (die zichzelf kennen) goede keuzes maken en zich krachtig (blijven) verbinden. Retentie en recruitment! Wanneer je je niet uitspreekt wie je bent, mis je deze ‘uitgesproken’ mensen: dus kies! In alle opzichten is employer branding de vitale strategie om die keuzes te nemen en het verhaal te delen. 

 

Reacties
Categorieën