Functieprofiel versus vacaturetekst.
Wervend schrijven
Marcel van der Meer
Wervend schrijven
01/13/2021
2 min
0

Functieprofiel versus vacaturetekst.

01/13/2021
2 min
0

Het functieprofiel en de vacaturetekst kennen nogal wat overeenkomsten. Zo wordt in beide teksten een functie omschreven. Ook vind je in zowel een functieprofiel als in een vacaturetekst de benodigde vereisten terug. Maar wat zijn nu de verschillen tussen een functieprofiel en een vacaturetekst? En wanneer zet je welk communicatiemiddel in?

Definitie van een functieprofiel

Zoals gezegd: een functieprofiel is statische tekst. Voor een concretere definitie raadplegen we de kennisbank van Kiqit waarin tal van definities binnen recruitment terug te vinden zijn zoals die van de functieprofiel:

“In een functieprofiel wordt de inhoud van een functie uitgebreid omschreven.

Daarnaast worden de benodigde kennis, vaardigheden en persoonlijke kwaliteiten van de medewerker in een functieprofiel aangegeven.”

Ofwel er staat in een functieprofiel precies wat iemand gaat doen en wat er voor nodig is. Niet meer en niet minder.

“Een functieprofiel is een ‘gevoelloos’ informatief stuk tekst waar taken en verantwoordelijkheden worden opgesomd. Vaak wordt het eenmalig opgesteld en wordt het hooguit weer uit de la gepakt als er een hartig woordje tussen de uitvoerder van de functie en de werkgever moet worden gewisseld.”

Nicol Tadema, algemeen directeur Voor Tekst en auteur Werven met Woorden. Bron: YME

Definitie van een vacaturetekst

Dan is er de vacaturetekst. Net als in een profiel vind je hier een omschrijving van de functie in terug. Ook vormen de vereisten een vast tekstitem in een vacaturetekst. Toch is de vacaturetekst wel degelijk anders dan een functieprofiel. Hoe ziet de definitie van een vacaturetekst eruit? We raadplegen opnieuw de kennisbank van Kiqit waar staat:

“Een vacaturetekst is een wervende omschrijving van een vacature die wordt ingezet bij de werving van de beoogde doelgroep.”

“De vacaturetekst is én informeren én inspelen op het gevoel van de potentiële functie-uitvoerder. Door dit slim te doen kun je de keuze (wel/niet solliciteren) beïnvloeden en de kans vergroten dat de juiste kandidaat overgaat tot actie. En ja, natuurlijk komt er in een vacaturetekst veel terug vanuit het functieprofiel, maar in een vacaturetekst draait het vooral om het verkopen én laten beleven van de functie en werkgever.”

Nicol Tadema, algemeen directeur Voor Tekst en auteur Werven met Woorden. Bron: YME

“Met behulp van een vacaturetekst probeer je vooral te zoeken naar een match op verschillende terreinen: cultureel, psychologisch, qua functie-eisen of – plat, maar waar – als het gaat om arbeidsvoorwaarden. Daar is de vraag dus niet: doe je wat we hebben afgesproken, maar: dit hebben we te bieden, past dat bij jou?”

Annemarie Stel, adviseur arbeidsmarktcommunicatie, employer branding en recruitment.

Het verschil

Het grote verschil tussen een functieprofiel en vacaturetekst is met name het doel van het tekstdocument. Dit uiteenlopende doel zorgt er vervolgens voor dat het echt totaal andere type teksten zijn.

Een functieprofiel is bedoeld om intern inzicht te geven in de betreffende functie binnen een organisatie. Je kunt het zien als basis voor het gehele proces van functioneren en beoordelen van medewerkers. Of als een leidraad voor de organisatie en voor de medewerker.

Zoals de definitie aangeeft, wordt een vacaturetekst daarentegen ingezet bij de werving van medewerkers. Dit vraagt om een hele andere benadering. Het werven kun je vergelijken met het ‘aan de man/vrouw’ brengen van een vacature waarbij je op een eerlijke doch enthousiasmerende manier de vacature ‘verkoopt.’ Daarmee is het type tekst heel anders. Het functieprofiel is informatief, de vacaturetekst is enthousiasmerend geschreven.

“Een functieprofiel is een hulpmiddel om duidelijk te maken wat er van een medewerker verwacht wordt. Het is een document met vooral juridische waarde, dat beide partijen houvast geeft. Je zou kunnen zeggen: een vacaturetekst is voor de verkoop en een functieprofiel is voor de rechter.”

Annemarie Stel, adviseur arbeidsmarktcommunicatie, employer branding en recruitment. Bron: YME

Intern en extern gebruik

Je zou ook kunnen denken dat er een verschil is tussen intern en extern gebruik van beide documenten. Een functieprofiel behoort alleen intern te worden gebruikt. Helaas laat de praktijk zien dat soms de functieprofiel ook als externe wervingstekst wordt ingezet.

Andersom is er de vacaturetekst die het meest bekend is voor extern gebruik, op vacaturebanken, werkenbij-websites et cetera. Toch worden er ook veel interne vacatureteksten ingezet. Denk daarbij aan een reorganisatie of mobiliteit waarbij je intern ook de beste kandidaat wilt werven.

Dit blog verscheen eerder op Voor Tekst.

Reacties
Categorieën