Functieprofiel

In een functieprofiel wordt de inhoud van een functie uitgebreid omschreven. Daarnaast worden de benodigde kennis, vaardigheden en persoonlijke kwaliteiten van de medewerker in een functieprofiel aangegeven.