Return on investment ROI

De return on investment geeft de verhouding in percentages aan tussen de investering en opbrengst. Het geeft het rendement aan van een investering.