Interne werving

Interne werving is het vervullen van een of meerdere vacatures door kandidaten uit de eigen organisatie.