Recruitmentmarketing

Recruitmentmarketing is een vorm van strategische marketing om de juiste personen voor bepaalde functies te werven. Er zijn diverse middelen (content, campagnes, advertising) die ingezet kunnen worden om dit doel te bereiken.