Pipeline

Vertaald naar het Nederlands is het 'pijplijn',  het is een overzicht van de kandidaten en nin welke fase van het wervingsproces zij zich bevinden.