Onboarding

Onboarding is het proces waarbij nieuwe medewerkers vertrouwd worden gemaakt met de organisatie, vaak gebeurt dit via een speicaal introductieprogramma