Medewerkerstevredenheidonderzoek MVO

Een medewerkerstevredenheidonderzoek (MVO) is een onderzoek waarbij er via een enquëte of andere vragenlijst getoetst wordt hoe tevreden werknemers bij een organisatie zijn. Meestal wordt dit anoniem getest.