Knock-out questions of killer questions

Knock-out questions of killer questions komen vroeg in het sollicitatieproces voor. Dit zijn typische vragen om de sollicitanten direct uit te sluiten die niet in staat zijn om hier goed antwoord op te geven.