Inclusiviteit

Inclusiviteit is het zorgdragen dat geen enkele groep of individu buitengesloten wordt in de (arbeidsmarkt)communicatie-uitingen.