hiring manager

Een hiring manager, ook wel vacaturehouder of lijnmanager, is degene binnen een organisatie die een vacature heeft, bijvoorbeeld binnen zijn of haar afdeling. Ook is hij of zij eindverantwoordelijk voor de selectie van de meest gekwalificeerde kandidaat voor de vacature.