fullt time equivalent

fte (fullt time equivalent) is een aanduiding voor hoeveel capaciteit er binnen een organisatie of team werkzaam is.