Diversiteit

Diversiteit in een personeelsbestand betekent dat je mensen met verschillende achtergronden, leeftijden, culturen, overtuigingen in dienst hebt.