CPH cost per hire

CPH (cost per hire) zijn de gemiddelde kosten die een werkgever maakt bij het werven en aannemen van een nieuwe medewerker.