Competenties

Competenties zijn persoonskenmerken die een combinatie zijn van kennis, vaardigheden en houding/gedrag. Binnen recruitment worden hiermee vaak de ideale kandidaat voor een vacature omschreven.