algemene wet gelijke behandeling (AWGB)

De algemene Wet gelijke behandeling (AWBG) is een Nederlandse wet tegen discriminatie op grond van godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, nationaliteit, hetero- of homoseksuele gerichtheid of burgerlijke staat