Agile

Agile is een flexibele manier van werken (bijvoorbeeld in projecten) waarbij er uitgegaan wordt van steeds veranderende omstandigheden. Deze werkwijze helpt professionals om tijdig te sturen De letterlijke betekenis van agile is 'wendbaar' en wordt vooral in de IT-sector toegepast.