Candidate Experience
Marc Drees
Candidate Experience
05/16/2023
18 min
0

Hoe hoort het eigenlijk: lessen in etiquette voor recruitment sites. Aflevering 5: de filter- en de sorteerfunctie

05/16/2023
18 min
0

Inleiding
 
De zoekfunctie (zie Aflevering 4) bestaat naast de snelzoekfunctie uit de herstelfunctie, de filter- en de sorteerfuncties. Tezamen maken ze het de bezoeker zo simpel mogelijk om relevante vacatures (in een logische volgorde) te vinden en om te herstellen van vergissingen (herstelfunctie).

Filteren en sorteren is het onderwerp van het huidige artikel, waarbij ik zoals gebruikelijk mijn alwetende partner ChatGPT heb gevraagd wat de usability best practices zijn met betrekking tot filteren van zoekresultaten:

 1. Duidelijke labels: gebruik duidelijke labels gebruikt voor filters, waardoor bezoekers gemakkelijk begrijpen waar elk filter voor staat. Vermijd het gebruik van technische jargon of afkortingen die bezoekers in de war kunnen brengen.
 2. Duidelijk en consistent ontwerp: zorg ervoor dat het filterontwerp consistent is en gemakkelijk te begrijpen. Gebruik vertrouwde en bekende ontwerppatronen zoals vervolgkeuzemenu’s of selectievakjes om bezoekers te helpen bij het navigeren door filters.
 3. Meerdere selecties (waar van toepassing): Sta bezoekers toe om meer dan één filteroptie  tegelijk te selecteren, wat kan helpen de zoekopdracht beter te verfijnen en om sneller te vinden wat wordt gezocht.
 4. Geef feedback: Geef bezoekers duidelijke feedback wanneer ze een filter toepassen, zodat ze weten dat hun selectie is toegepast en wat de resultaten zijn. Bij deze
 5. Zichtbaarheid beschikbare opties: Toon bezoekers alle beschikbare filteropties (eventueel in stappen (bij een groot aantal opties)) zodat ze weloverwogen beslissingen kunnen nemen over welke filteropties ze willen toepassen.
 6. Relevante filters: Toon alleen filters die relevant zijn voor de inhoud op de pagina, zodat bezoekers niet overweldigd raken door filters die niet relevant voor hen zijn.
 7. Eenvoudig wijzigen: Sta bezoekers toe om gemakkelijk alle filters te wissen, zodat ze opnieuw kunnen beginnen als ze hun zoekopdracht willen verfijnen.

Over het algemeen is de sleutel tot succesvol filteren om het bezoekers gemakkelijk te maken om snel en efficiënt te vinden wat ze zoeken. Door deze best practices te volgen, is een positieve bezoekerservaring verzekerd.

Hier zijn enkele usability best practices van ChatGPT met betrekking tot de sorteren van zoekresultaten die kunnen helpen om de bezoekerservaring van uw website of applicatie te verbeteren:

 1. Duidelijke labels voor sorteeropties: gebruik duidelijke en beknopte labels om de sorteeropties die beschikbaar zijn voor bezoekers te beschrijven. Zorg ervoor dat bezoekers snel kunnen begrijpen wat elke optie doet. Een label relevantie voldoet hier niet aan.
 2. Gebruik een standaard sortering: Bied een standaard sorteeroptie aan die logisch is voor de meeste bezoekers. Binnen het recruitment domein is dat de afstand tot een gekozen locatie o (indien geen locatie is gekozen) de publicatiedatum van de vacature.
 3. Sta meerdere sorteeropties toe: Deze best practice van ChatGPT is geen best practice binnen het recruitment domein en is voor bezoekers complex om op basis daarvan het zoekresultaat te begrijpen. Om die reden is in dit artikel deze practice niet opgenomen bij de behandeling van de sorteerfunctie.
 4. Duidelijk en consistent ontwerp: zorg ervoor dat het sorteeropties consistent zijn en gemakkelijk te begrijpen. Gebruik vertrouwde en bekende ontwerppatronen zoals vervolgkeuzemenu’s om bezoekers te helpen bij het navigeren door filters.
 5. Geef feedback: Geef bezoekers duidelijke feedback wanneer ze een sorteeroptie toepassen, zodat ze weten dat hun selectie is toegepast en wat de nieuwe volgorde van de resultaten is.
 6. Toon beschikbare sorteeropties: Toon bezoekers alle beschikbare sorteeropties upfront, zodat ze weloverwogen beslissingen kunnen nemen over welke optie ze willen selecteren. Ik acht deze functionaliteit niet zodanig belangrijk dat er waardevolle ruimte op een scherm wordt ingeruimd voor een functie die niet frequent wordt gebruikt. Het is natuurlijk wel van belang om bij de sorteerfunctie (visueel) duidelijk te maken dat er meerdere sorteeropties zijn.
 7. Sta duidelijk sorteren toe: Deze best practice van ChatGPT is geen best practice binnen het recruitment domein omdat meerdere sorteeropties (zie punt 3 hierboven) niet van toepassing zijn. Om die reden is in dit artikel deze practice niet opgenomen bij de behandeling van de sorteerfunctie.

Over het algemeen is de sleutel tot succesvol sorteren om het bezoekers gemakkelijk te maken om snel en efficiënt te vinden wat ze zoeken. Door bovenstaande best practices te volgen, is een positieve bezoekerservaring verzekerd.

Met deze tips van ChatGPT kunnen we prima uit de voeten, het is slechts zaak om dat in de praktijk te brengen in de wereld van recruitment sites. Tijd om concreet te worden.

Algemene informatie met betrekking tot de filter- en sorteerfunctie
De filter- en sorteerfunctionaliteit is een aanvulling op hetgeen via de snelzoekfunctie is gevonden. Via filters kan de bezoeker het zoekresultaat relevanter maken, door te sorteren brengt de bezoeker het in een voor hem/haar/x meest logische volgorde. Binnen het recruitmentdomein wordt daar op dit moment op 2 manieren invulling aan gegeven; via de vacature zoekresultaat pagina of via de combinatiepagina.

Eerst de vacature zoekresultaat pagina:

Figuur 1. Vacature zoekresultaat pagina met positie van filter- en sorteerfunctionaliteit

Figuur 1. Vacature zoekresultaat pagina met positie van filter- en sorteerfunctionaliteit

Aan de bovenzijde van de kolom met filters en filteropties wordt het aantal gevonden vacatures getoond. Verder wordt hier de sorteerfunctie getoond tezamen met de actieve sorteeroptie. Het aantal vacatures wordt aangepast na elke ge(de)selecteerde filteroptie.

De filterfunctionaliteit wordt aan de linkerzijde weergegeven. Er zijn enkele sites die de filterfunctionaliteit rechts weergeven (bv. werk.nl) maar de dominante   conventie (bij recruitment sites, maar ook bij veel grote retail sites) is aan de linkerzijde. Tenzij er zwaarwegende redenen zijn, is het sterk aan te bevelen om de dominante conventie te volgen aangezien bezoekers dit ook verwachten.

Filters zijn de diverse criteria (bv. dienstverband, opleidingsniveau, aantal uren/week) waarmee het zoekresultaat kan worden verkleind (en relevanter gemaakt). Filteropties zijn de waarden per filter (voor het filter dienstverband zijn dat bv. vast, tijdelijk, freelance, stage, vrijwilliger).

Filters hebben of elkaar uitsluitende opties (zoals het filter opleidingsniveau) of opties die elkaar niet uitsluiten (zoals bij het voorbeeld van het filter dienstverband hierboven).

Als de bezoeker op de vacature zoekresultaat pagina terecht komt met een zoekactie die geen vacatures toont, dan wordt in de ruimte waar anders de vacatures worden getoond informatie (en actiemogelijkheden) gegeven om de bezoeker te helpen tot een zoekactie te komen die wel resultaten oplevert. Op deze functionaliteit (de herstelfunctie) wordt in Aflevering 6 in detail ingegaan.

Figuur 2. Combinatiepagina met positie van filter- en sorteerfunctionaliteit

Figuur 2. Combinatiepagina met positie van filter- en sorteerfunctionaliteit

En hiermee is het de hoogste tijd om de 8 vacature- en uitzendsites te gaan evalueren op het gebruik van filter en sorteerfunctionaliteit.

Praktijkonderzoek
Zoals bij elke aflevering is ook nu onderzoek gedaan bij een achttal recruitment sites: Indeed, Monsterboard, Nationale Vacaturebank (NVB), Jobbird, Randstad, Adecco, Manpower en Timing.

De resultaten van dit onderzoek zijn hier gepubliceerd: 
Hoe hoort het eigenlijk: lessen in etiquette voor recruitment sites. Aflevering 5: De filter- en sorteerfunctie. Appendix.

 

Bevindingen
 
De meest opvallende bevinding is de tweedeling bij de onderzochte sites: alle vacaturesites maken gebruik van de combinatiepagina terwijl alle uitzendsites gebruik maken van de vacature zoekresultaat pagina. Het is overigens niet zo dat buiten de onderzochte vacaturesites de combinatiepagina ook gemeengoed is, de meeste kleine(re) vacaturesites gebruiken nog altijd de vacature zoekresultaat pagina. Innovatie gaat langzaam, zo blijkt maar weer eens. Waar Glassdoor in 2018 voor zover bekend de eerste (vacature)site was die de combinatiepagina gebruikte, is het aantal vacaturesites die gebruik maken van de combinatiepagina nog altijd zeer beperkt. En buiten het domein van de vacaturesites is het gebruik vrijwel nihil. Ik ben bekend met exact één werken bij site, Booking:

Figuur 3. Combinatiepagina van de werken-bij site booking.com

Figuur 3. Combinatiepagina van de werken-bij site booking.com

De vraag is of het veelvuldig gebruik van de vacature zoekresultaat pagina een tijdelijke situatie is en recruitment sites uiteindelijk naar de combinatiepagina migreren. Voor de bezoeker is een combinatiepagina (kort samengevat: kortere reistijd en minder overstappen) verreweg te prefereren boven een vacature zoekresultaat pagina, maar er is een redelijke inspanning vereist van de site eigenaar om dat mogelijk te maken. Maar dit ligt allemaal in de toekomst besloten, laat ik me nu maar richten op de huidige bevindingen bij de filter- en sorteerfuncties.

 

Eén van de acht sites (Monsterboard) toont het aantal gevonden vacatures niet. Bij twee van de acht sites (Indeed, Manpower) wordt deze informatie zeer onopvallend getoond. Dit is belangrijke informatie voor de bezoeker, hoewel de relevantie van de getoonde vacatures nog belangijker is. Maar los hiervan is deze kwantitatieve informatie van groot belang voor de bezoeker, ook in relatie tot de keuze om al dan niet gebruik te maken van filters of juist het aantal filteropties te reduceren. Voor de drie genoemde sites wordt de bezoeker geen dienst bewezen met het niet tonen danwel onopvallend tonen van deze informatie.

Er is een ruime variatie in het aantal filters dat door de 8 onderzochte sites wordt geboden, Monsterboard heeft 2 filters (het derde filter (Afstand) zou binnen de context van de snelzoekfunctie aangeboden moeten worden en telt om die reden niet mee), Randstad heeft 4 filters, Adecco en Manpower hebben 5 filters, Jobbird heeft 7 filters, Timing heeft 9 filters, Indeed en NVB hebben 10 filters (NVB maakt voor het criterium Aantal uur gebruik van een combinatie van 2 filters, die ik als 1 laat meetellen. De keuze voor twee tabellen Minimaal uren en Maximaal uren is zeer ongebruikelijk en alleen al om die reden niet aan te bevelen).

Drie sites (Indeed, NVB en Randstad) bieden de filterfunctie direct onder de snelzoekfunctie aan, 2 sites (Monsterboard en Jobbird) tonen een filter knop en 3 sites (Adecco, Manpower en Timing) een linkerkolom met filters. Randstad is de enige uitzendsite die ervoor kiest om de filters niet in een linkerkolom te tonen. De site gebruikt daarmee de volledige breedte van het scherm voor het tonen van de lijst met vacatures.

Een van de 8 sites (Timing) toont geen aantallen beschikbare vacatures per filteroptie. Dat is bijzonder beperkend voor de bezoeker, ook al omdat filteropties met 0 vacatures worden getoond waardoor een bezoeker (vermijdbaar en onbedoeld) een leeg zoekresultaat krijgt te zien. Een negatieve ervaring die ten allen tijde vermeden te worden.

Geen van de 8 sites bieden de mogelijkheid om on-mouseover een filter te openen en de filteropties te tonen. Een usability optie die door (een deel van de) bezoekers ongetwijfeld zou worden gewaardeerd aangezien hiermee clicks worden vermeden.

Eén van de acht sites (Indeed) biedt geen mogelijkheid om bij daar van toepassing zijnde filters meer dan één filteroptie te selecteren (bijvoorbeeld om meerdere salarisranges, of aantal uur ranges te kunnen kiezen). Hiermee wordt het voor de bezoeker onmogelijk gemaakt om meer complexe zoekacties te maken, althans niet zonder grote extra inspanning (door elke zoekactie te gaan herhalen met elk van de filteropties die door de bezoeker relevant worden geacht. De kans moet erg klein worden geacht dat een bezoeker de extra inspanning wenst te doen en kan leiden tot het vertrek van de bezoeker).

3 van de 8 sites (NVB, Manpower en Timing) laat alle gekozen filteroptie(s) zien op het scherm. Een verrassend laag aantal aangezien het tonen van alle gekozen filteropties voor de bezoeker een voorwaarde is om met die filteropties te kunnen spelen. Een bezoeker wordt feitelijk ontmoedigd om door een aantal pogingen tot een zo relevant mogelijk zoekresultaat te komen, terwijl je zou verwachten dat een dergelijke interactie toch tot voordeel strekt van de site-eigenaar, zeker als het om uitzenders gaat. Slechts één van deze sites (Manpower) biedt de bezoeker de mogelijkheid om alle geselecteerde en getoonde filteropties in één keer te verwijderen.

3 van de 8 sites (Monsterboard, Randstad, Adecco) bieden geen sorteerfunctie. De overige sites hebben 1 tot 3 sorteercriteria die één of ander sorteercriterium zoals afstand, plaatsingsdatum en relevantie. Ten aanzien van het criterium relevantie is het voor de bezoeker onduidelijk wat de betekenis van dit sorteercriterium is. Daarmee is het feitelijk waardeloos als sorteeroptie. Het is aan te bevelen om geen sorteeropties te bieden die onduidelijk of ambigue zijn. Het biedt geen meerwaarde om bezoekers in verwarring te brengen door een onduidelijke sorteeroptie(s). Geen van de 5 sites biedt geen mogelijkheid om on-mouseover de sorteeropties te tonen. Een usability optie die door (een deel van de) bezoekers ongetwijfeld zou worden gewaardeerd aangezien hiermee clicks worden vermeden.

Als laatste nog even een bijzondere situatie die bij de vacaturesite Indeed werd aangetroffen waarbij de site de sorteeroptie Relevantie ‘uitlegt’. De site zegt hierover het volgende:

Indeed rangschikt vacatureadvertenties op basis van een combinatie van compensatie die werkgevers aan Indeed betalen en relevantie, zoals je zoektermen en andere activiteiten op Indeed.

Een bezoeker is onbekend met de compensatie die werkgevers aan Indeed betalen. Verder zegt Indeed dat onder meer de zoektermen en de andere activiteiten van de bezoeker op Indeed. Wat betekent dat dan? En wat betekent ‘onder meer’? Indeed geeft hierover geen uitsluitsel. En dus weet de bezoeker niets. Relevantie is daarmee een volstrekt onduidelijk begrip en kan niet door de bezoeker beoordeeld worden.

Als laatste nog even dit. De ux en usability aspecten van de filter- en sorteerfunctie bij de acht verschillende recruitment sites zijn zeer gevarieerd. In dit onderdeel heb ik getracht de belangrijkste bevindingen te schetsen in aanloop naar de Aanbevelingen. Voor de volle breedte van de variatie verwijs ik graag naar Hoe hoort het eigenlijk: lessen in etiquette voor recruitment sites. Aflevering 5: de filter- en de sorteerfunctie, Appendix.

Aanbevelingen
De aanbevelingen voor de filter- en sorteerfunctionaliteit zijn grotendeels gelijk maar lopen ten aanzien van het tonen van de filterfunctionaliteit voor een deel uiteen voor de twee schermtypes (vacature zoekresultaat pagina en combinatiepagina). Dit heeft vooral te maken met het feit dat op de vacature zoekresultaat pagina een aparte kolom beschikbaar is voor de filterfunctionaliteit, terwijl op de combinatiepagina deze functionaliteit zichtbaar is op een veel kleinere ruimte (boven het zoekresultaat met vacatures). Waar van toepassing wordt dit onderscheid duidelijk gemaakt bij de betreffende aanbevelingen.

Voor de vacature zoekresultaat pagina en de combinatiepagina wordt de snelzoekfunctie uitgebreid met een afstandsfilter (in km of in min (reistijd)). De zoekfunctie op deze pagina’s bestaat dus uit drie velden.

Als een filtertabel bestaat uit opties die elkaar niet uitsluiten in een zoekactie, dan is het wenselijk dat voor dat filter meerdere opties tegelijkertijd geselecteerd kunnen worden (denk aan het filter Dienstverband waarbij zowel de opties freelance, fulltime, parttime geselecteerd moeten kunnen worden. Via checkboxes (vóór de filteropties) kan de bezoeker een of meerdere opties (de)selecteren. Als een filtertabel bestaat uit opties die elkaar uitsluiten dan worden in plaats van checkboxes, radiobuttons gebruikt vóór de filteropties.

Iedere verandering van filteropties of sorteeroptie wordt direct uitgevoerd in het zoekresultaat. Een verandering van een zoekterm (in de wat? en/of waar? zoekvelden of de afstandstabel) moet worden doorgevoerd

Een geselecteerde filteroptie wordt getoond boven de kolom met het zoekresultaat. In de kolom met de filteropties is, bij een geopend filter, de geselecteerde filteroptie te herkennen aan een geselecteerde checkbox of geselecteerde radiobutton. Verder wordt achter de titel van een filter aangegeven hoeveel filteropties er geselecteerd zijn. Hiermee heeft de bezoeker een duidelijk beeld van reeds uitgevoerde filteracties.

Figuur 4. Vacature zoekresultaat pagina met een meerdere filters, één opengeklapt filter en vier geselecteerde filteropties (waarvan er drie zichtbaar zijn boven het zoekresultaat

Figuur 4. Vacature zoekresultaat pagina met een meerdere filters, één opengeklapt filter en vier geselecteerde filteropties (waarvan er drie zichtbaar zijn boven het zoekresultaat

In bovenstaande figuur is een voorbeeld uitgewerkt voor de vacature zoekresultaat pagina. Een aantal punten is goed om te noemen:

 1. Bovenaan de kolom met filters wordt het aantal vacatures van de meest recente zoekactie met enige visuele nadruk vermeld, bij elke zoek- of filteractie wordt dit aantal direct aangepast.
 2. Sorteeropties worden direct onder het vacature-aantal getoond, met enige visuele nadruk en met een icoon om de bezoeker te informeren dat interactie met de sorteerfunctie mogelijk is (komt hieronder nog aan bod)
 3. Vervolgens worden de beschikbare filters getoond waarbij het is aan te bevelen om het bovenste filter geopend te tonen en de overige filters gesloten. De reden hiervoor is tweeledig. Enerzijds krijgt de bezoeker een beeld hoe een geopend filter er uit ziet en welke interactie mogelijk is, anderzijds krijgt de bezoeker informatie dat er ook andere filters zijn die ook kunnen worden gebruikt. Let op: als het eerste filter veel opties heeft, dan kan dit ene filter de volledige ruimte in beslag nemen waardoor het risico bestaat dat de bezoeker de andere filters niet ziet. Kap in zo’n geval het aantal opties van het eerste (en eventueel tweede) filter af tot max. 3 – 4 optie en toon de functie Toon meer opties . Zo kunnen alsnog een aantal van de andere filters worden getoond.
 4. Een geopend filter toont de filteropties in een logische volgorde. Alfabetisch, oplopend, aflopend, op basis van het aantal vacatures of anderszins. Het gaat er hierbij om dat het een voor de bezoeker logische volgorde is (makkelijk herkenbaar) en dat er tijdens een bezoeker sessie geen veranderingen in die volgorde mogen optreden (nodeloze verwarring). Een vaste volgorde voorkomt dit. Een ‘numeriek’ filter (bv. salaris, uren per week) bij voorkeur oplopend tonen. Gebruik geen termen die voor een buitenstaander niet vanzelfsprekend zullen zijn (geen ‘jargon’).
 5. Een filter met een groot aantal opties (functies, vaardigheden) getrapt openen. In eerste instantie een relatief klein aantal opties (4 – 6) bij het openen van een filtercriterium, vervolgens in een tweede trap de mogelijkheid bieden om nog meer opties te tonen ( via een link toon meer opties (Z9), bijvoorbeeld: toon meer opties (8)), waarbij de (8) verwijst naar het aantal extra opties dat getoond gaat worden, en als derde trap een mogelijkheid om alle opties te zien (via een link toon alle opties (Z9), bijvoorbeeld: toon alle opties (85)). De link wordt bij de tweede en derde trap steeds onderaan de lijst van geopende opties getoond. Als geen derde trap nodig is dan de link voor de derde trap bij de tweede trap gebruiken.
 6. Een geopend filter toont per filteroptie het aantal vacatures voor die filteroptie. Als een bezoeker op de filteroptie klikt, betekent het dat het aantal vacatures bovenaan de kolom (zie 1.) wordt aangepast tot het aantal vacatures van de geselecteerde filteropties. Tegelijkertijd wordt het zoekresultaat aangepast. Als een filteroptie geen vacatures oplevert dan deze optie, en het aantal vacatures inactief tonen (in onderstaand voorbeeld in lichtgrijs lettertype). De filteroptie kan wel geselecteerd worden omdat de optie door de bezoeker als relevant kan worden gezien bij het aanmaken van een vacature alert. Om deze reden moeten filteropties met 0 waardes ook altijd getoond worden.
 7. Een geselecteerde zoekoptie verschijnt ook boven het zoekresultaat (de rechter kolom). Als er meer dan één filteroptie is geselecteerd dan verschijnt aan de linkerzijde een item die het aantal geselecteerde filteropties weergeeft en waarmee in een keer alle geselecteerde filteropties kunnen worden verwijderd.

Tevens kunnen individuele filteropties hier worden verwijderd. Het vlak met geselecteerde filteropties opent zich (met een korte vertraging) wanneer de bezoeker er met de muis overheen gaat en sluit zich wanneer de muis buiten het vlak wordt bewogen. Ook kan het filtervlak worden geopend/gesloten met het icoon aan de rechterzijde. Normaal toont het vlak met de geselecteerde filteropties zich als één zichtbare regel (zie Figuur 4.)

Figuur 5. Vacature zoekresultaat pagina met een vlak met 13 geselecteerde filteropties

Figuur 5. Vacature zoekresultaat pagina met een vlak met 13 geselecteerde filteropties

 1. Sortering van het zoekresultaat is grotendeels automatisch. Als een bezoeker een locatie heeft geselecteerd (al dan niet met een afstand) dan wordt oplopend gesorteerd op afstand tot de locatie. Als de bezoeker een filteroptie van het filter plaatsingsdatum heeft geselecteerd, dan wordt er oplopend (van nieuw naar oud) op de plaatsingsdatum gesorteerd. In beide gevallen wordt dit in de sorteerfunctie aangegeven door het sorteerveld aan te passen en dit visueel afwijkend weer te geven (in bovenstaande interactie zou dit blauw en vetgedrukt zijn).

Indien opties van meerdere filters zijn geselecteerd door een bezoeker dan is een vaste volgorde aan te bevelen waarin de resultaten gesorteerd worden. Locatie is daarbij waarschijnlijk het meest relevante sorteercriterium (indien ingevuld!) gevolgd door aantal uur/salaris, opleidingsniveau en contractvorm. De volgorde kan afwijken als gevolg van de (on)beschikbaarheid van filters en de specifieke doelgroep aan bezoekers. Indien locatie het sorteercriterium is dan wordt in het zoekresultaat naast de locatienaam ook het aantal kilometers (=afstand) getoond.

Tegelijkertijd kan de bezoeker ervoor kiezen om zelf een sorteeroptie te selecteren. Door op de blauwe tekst of het blauwe icoon achter de tekst te klikken, wordt de dropdown tabel met sorteeropties geopend:

Figuur 6. Vacature zoekresultaat pagina met sorteeropties geopend

De dropdown tabel met sorteeropties kan worden gesloten door wederom op de blauwe tekst of het blauwe icoon achter de tekst te klikken, of door buiten het vlak van de dropdown tabel te klikken.

 1. Als een locatie is gekozen (al dan niet met een afstand) dan wordt standaard (dus zonder interactie van de bezoeker) oplopend op afstand gesorteerd omdat dit naar alle waarschijnlijkheid in overeenstemming is met de verwachting van de bezoeker. Wanneer een bezoeker eenmaal een sortering heeft geselecteerd dan wordt deze keuze gerespecteerd, ook als de bezoeker filters activeert waarmee een andere sortering kan worden gemaakt.

Als er geen andere sorteercriteria zijn gekozen en er geen locatie is geselecteerd dan wordt op invoerdatum gesorteerd.

 1. Ieder sorteercriterium dient ook een filtercriterium te zijn, andersom is niet noodzakelijk. Als een bezoeker een sorteercriterium kiest, kan altijd visueel worden geverifieerd dat de sortering correct is.
 2. Ieder filtercriterium dient in het zoekresultaat zichtbaar en herkenbaar te zijn. De bezoeker is anders niet in staat vast te stellen of filteracties tot het gewenste resultaat leiden.
 3. Een sorteercriterium als Relevantie moet ernstig worden ontraden tenzij de bezoeker eenvoudig en ondubbelzinnig kan vaststellen in het zoekresultaat of dit criterium inderdaad klopt. Is dit niet het geval, dan is het sterk aan te bevelen dit sorteercriterium niet te gebruiken. Daarnaast is er geen filtercriterium Relevantie aanwezig en ook om die reden, zie 10. hierboven, dient dit criterium ernstig worden ontraden.
 4. De geschetste sorteeropties zijn een voorbeeld. Afhankelijk van de doelgroep, de beschikbaarheid (en vullingsgraad) van velden in een database, de technische mogelijkheden, budget en tijd kan meer of minder functionaliteit voor de sorteerfunctie worden overwogen. In alle gevallen is het echter sterk aan te raden om de behoefte van de doelgroep centraal te stellen en van daaruit functionaliteit te reduceren (hoe minder, hoe beter).

Figuur 7. Combinatiepagina met configuratie van filter- en sorteerfunctionaliteit

Figuur 7. Combinatiepagina met configuratie van filter- en sorteerfunctionaliteit

Alles wat hiervoor is beschreven voor de vacature zoekresultaat pagina is ook van toepassing op de combinatiepagina. Maar in tegenstelling tot de vacature zoekresultaat pagina heeft de combinatiepagina wat meer uitdagingen met het zichtbaar maken van met name de filterfunctionaliteit. Het aantal filtercriteria kan aanzienlijk groter zijn dan direct kan worden getoond. Ook de vacature zoekresultaat pagina heeft deze beperking, zij het in minder mate. Maar op de één of andere manier moet dus aan de bezoeker worden gecommuniceerd dat er (aanzienlijk) meer filtercriteria zijn dan de zichtbare filtercriteria.

De combinatiepagina toont de filtercriteria boven het aantal gevonden vacatures. Hiermee is de filterfunctionaliteit optimaal zichtbaar voor de bezoeker. Tevens is de regel met de filtercriteria horizontaal verbonden met de regel met geselecteerde filteropties. Ook hiermee wordt de zichtbaarheid van de filtercriteria verder versterkt.

Figuur 8. Combinatiepagina met filtercriterium uren geopend en geselecteerde filteropties zichtbaar boven de vacaturedetails

Figuur 8. Combinatiepagina met filtercriterium uren geopend en geselecteerde filteropties zichtbaar boven de vacaturedetails

In bovenstaand scherm is het filtercriterium uren geopend in een dropdown tabel. Een geselecteerde filteroptie toont zich ook direct in het vlak met geselecteerde filteropties. Tevens wordt het vacature zoekresultaat (in de linkerkolom) direct aangepast en indien van toepassing wordt ook de vacature in de rechterkolom aangepast. Dit is van toepassing indien de eerste vacature van het zoekresultaat wijzigt of wanneer de bezoeker in de tussentijd op een andere vacature in het zoekresultaat heeft geklikt.

Figuur 9. Combinatiepagina met filtergroepscriterium meer geopend, aanvullende filtercriteria zichtbaar en filtercriterium functiegroep geopend.

Figuur 9. Combinatiepagina met filtergroepscriterium meer geopend, aanvullende filtercriteria zichtbaar en filtercriterium functiegroep geopend.

In bovenstaand schermvoorbeeld wordt de pop-up van het filtergroepcriterium meer geopend weergegeven. Hierbinnen zijn alle aanvullende filtercriteria (in dit voorbeeld de filters industrie, salaris, functiegroep en skills/vaardigheden, met het filter functiegroep geopend) verzameld die geen plaats hebben kunnen krijgen op het zichtbare deel van de filtercriteria.

Voor wat betreft de volgorde waarop filtercriteria worden getoond is de bezoeker de bepalende factor. Belangrijk geachte tabellen dienen als eerste te worden getoond, maar het klikgedrag van de bezoeker bepaalt uiteindelijk de volgorde van de filtercriteria, en dus ook welke criteria onder de groep meer komen te hangen.

 Figuur 10. Combinatiepagina met sorteeropties geopend en informatie icoon zichtbaar

Figuur 10. Combinatiepagina met sorteeropties geopend en informatie icoon zichtbaar

Als de bezoeker met de muis over de informatie icoon (i) beweegt dan verschijnt er (met een korte vertraging (300 – 500 ms)) een tooltip met aanvullende informatie. Beweegt de bezoeker de muis weg van het informatie icoon dan verdwijnt de tooltip weer, dit keer zonder vertraging. Dezelfde logica is van toepassing voor het vacature zoekresultaat scherm.

Figuur 11. Combinatiepagina met tooltip over sorteeropties geopend

Figuur 11. Combinatiepagina met tooltip over sorteeropties geopend

De volgende keer…
 
We hebben ondertussen de screenflow, global navigation,  2nd level navigation,  de zoekfunctie en de filter- en sorteerfunctie in detail behandeld, de komende aflevering gaat in op de herstelfunctie (aflevering 6). En dan gaat het vooral wat je zou moeten doen om een bezoeker te laten herstellen van een invoervergissing. Inderdaad, een bezoeker maakt vergissingen en geen fouten. Altijd goed om deze instelling te hebben, daarmee zijn we optimaal in staat om de bezoeker te helpen. Voor deze functionaliteit blijven we overigens bij het vacature zoekresultaat scherm of het combinatiescherm. Voor algemene informatie over, en relaties tussen deze schermen, zie Aflevering 1 Het primaire proces.

Toekomstige artikelen gaan op de vacature alert functie (inclusief de periodieke vacature alert e-mail), het vacature zoekresultaat, de vacature detailpagina, de sollicitatiepane/-pagina, de  reactie op de sollicitatie (e-mail) en de bedankt pagina. En dan heb ik ook nog een toegift in petto: registreren, inloggen (+ wachtwoord vergeten) en uitloggen. Of de toegift een of meer artikelen wordt, weet ik nog niet. En misschien komen er nog wel andere dingen tussendoor.

 

Reacties
Categorieën